Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

Twój koszyk

Dodano do koszyka

Aktualnie Twój koszyk jest pusty.

Wykupując te badania zaoszczędzisz

Przejdź do kasy

Przegląd Zdrowia w 4 prostych krokach

znajdź i wybierz

badanie

zapłać online 
i oszczędzaj

odwiedź

najbliższe

labolatorium

poznaj

wyniki

Polityka prywatności

Swisslab przykłada szczególną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane kontaktowe podane w formularzu rejestracyjnym (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail) są konieczne do świadczenia usługi.

Informacje kontaktowe zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są wyłącznie do celów medycznych oraz do kontaktu w ramach obsługi Klienta.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności usługowej serwisu. Swisslab nie przechowuje i nie przetwarza wyników badań. Wyniki badań są wydawane bezpośrednio przez laboratorium, w którym realizowana jest usługa.

Swisslab zapewnia użytkownikom serwisu prawo wglądu do własnych danych, prawo aktualizacji danych.

Swisslab nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż ustawowo uprawnione. Swisslab nie sprzedaje, nie udostępnia danych oraz nie wymienia się nimi z żadnymi innymi firmami ani organizacjami.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące Swisslab Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śmiałej 30, 01-523 Warszawa: KRS 0000394350

Informuję, że:

       1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Swisslab Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śmiałej 30, 01-523 Warszawa KRS: KRS 0000394350, zwaną dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

       2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: e.jasinska@swisslab.pl

       3.Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych.

       4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Cel przetwarzania Realizacja usługi/zamówienia którego dokonałeś. Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 • Cel przetwarzania Rozpoczęcia i zakończenia zainicjowanej przez Ciebie rejestracji konta na stronie internetowej. Podstawa prawnaArt. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ;1 cofnięcia zgody, 2 wykonania umowy, 3 w okresie 6 lat do momenty wypełnienia obowiązku podatkowych i statystycznych oraz w okresach wynikających z przepisów prawa dla przechowywania dokumentacji medycznej.Twoje dane przetwarzane będą do   czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji odpowiedzi na pytanie oraz przez czas niezbędny po udzieleniu odpowiedzi.

 • Cel przetwarzania:  Prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

  Okres przetwarzania danych osobowych Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy 

  5.  Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane podwykonawcom w tym:
 • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Swisslab Sp zoo.
 • Przetwarzanie następujących kategorii Pani/ Pana  danych osobowych imię nazwisko,  adres email, nr telefonu jest niezbędne do wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi medycznej i korzystania z serwisu, zawartej pomiędzy Panią/ Panem  a Administratorem (art.6 ust.1 lit.b RODO) 

          6. Posiada Pani/Pana prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do infornacji o posiadanych swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych (Żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/ Pani danych osobowych z naszej bazy danych),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,

           7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

           8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

 

Cookies:

 Nasze witryny mogą wykorzystywać pliki „cookies” który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny.

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies stosowane w serwisach Swisslab.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 Gromadzenie danych:

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

czas nadejścia zapytania,czas wysłania odpowiedzi,adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony swisslab.pl nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony swisslab.pl Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych:

Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz Swisslab Sp z.o.o. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

swisslab

doctors

420

placówek w całej Polsce

500

badań w ofercie

6000

przebadanych pacjentów

doctors